Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αναπληρωση μαθήματος 7ου εξαμήνου "Οδοποιία ΙΙ στις 20/12/2016 08 Δεκεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος 9ου εξάμηνου "Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων" 5, 12 & 12/12/2016 02 Δεκεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος του 7ου εξαμ. "Ψηφιακή Χαρτογραφία" 5&9/12/2016 02 Δεκεμβρίου 2016
Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2020 (γεννηθέντων έτος 1999) 29 Νοεμβρίου 2016
Αναπλήρωση μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙ" του 3ου εξαμ. 11/11/2016 10 Νοεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος του 7ου εξαμ. "Ψηφιακή Χαρτογραφία" 21&25/11/2016 10 Νοεμβρίου 2016
Εγγραφές μετεγγραφομένων ακαδ. έτους 2016-2017 10 Νοεμβρίου 2016
Ανακοίνωση αλλαγής αίθουσας για το μάθημα "Γεωδαισία IV (Ανώτερη Γεωδαισία)" 5ου εξαμ., ακαδ. έτους 2016-2017 09 Νοεμβρίου 2016
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθημάτων "Γεωδαισία IV" και "Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση" ακαδ. έτος 2016-2017 07 Νοεμβρίου 2016
Εγκύκλιος επιτυχόντων αθλητών ακαδ. έτους 2016-2017 31 Οκτωβρίου 2016