Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2020 (γεννηθέντων έτος 1999) 29 Νοεμβρίου 2016
Αναπλήρωση μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙ" του 3ου εξαμ. 11/11/2016 10 Νοεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος του 7ου εξαμ. "Ψηφιακή Χαρτογραφία" 21&25/11/2016 10 Νοεμβρίου 2016
Εγγραφές μετεγγραφομένων ακαδ. έτους 2016-2017 10 Νοεμβρίου 2016
Ανακοίνωση αλλαγής αίθουσας για το μάθημα "Γεωδαισία IV (Ανώτερη Γεωδαισία)" 5ου εξαμ., ακαδ. έτους 2016-2017 09 Νοεμβρίου 2016
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθημάτων "Γεωδαισία IV" και "Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση" ακαδ. έτος 2016-2017 07 Νοεμβρίου 2016
Εγκύκλιος επιτυχόντων αθλητών ακαδ. έτους 2016-2017 31 Οκτωβρίου 2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για τις ασκήσεις του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» του 1ου εξαμήνου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 14 Οκτωβρίου 2016
Αλλαγή ώρας διδασκαλίας του μαθήματος "Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού" του 9ου Εξαμήνου 12 Οκτωβρίου 2016
Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος "Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων" του 9ου εξαμήνου 10 Οκτωβρίου 2016