Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡ.)" 5ου ΕΞΑΜ., ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/10/2019 10 Οκτωβρίου 2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ου & 9ου ΕΞΑΜ., ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 09 Οκτωβρίου 2019
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΤΜ 2019-2020 03 Οκτωβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020 30 Σεπτεμβρίου 2019
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μόνο για Τρίτη 1/10/2019 για τα μαθήματα Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις του 1ου εξαμήνου και Φυσική ΙΙ του 3ου εξαμήνου 30 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ" 9ου ΕΞΑΜ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/10/2019 30 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ Ε.Μ.Π. 27 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3ου ΕΞΑΜ. "ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ", ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 04/10/2019 27 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. (5ου, 7ου & 9ου), ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 26 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. (5ου, 7ου & 9ου), ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 26 Σεπτεμβρίου 2019