Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΤΜ 2019-2020 03/10/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020 30/09/2019
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μόνο για Τρίτη 1/10/2019 για τα μαθήματα Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις του 1ου εξαμήνου και Φυσική ΙΙ του 3ου εξαμήνου 30/09/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ" 9ου ΕΞΑΜ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/10/2019 30/09/2019
ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ Ε.Μ.Π. 27/09/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3ου ΕΞΑΜ. "ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ", ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 04/10/2019 27/09/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. (5ου, 7ου & 9ου), ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 26/09/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. (5ου, 7ου & 9ου), ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 26/09/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1ου ΕΞΑΜ. "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ", ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/09/2019 26/09/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 25/09/2019