Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Διορθωτική Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων: «ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ» του 5ου εξαμήνου και «ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ) του 7ου 28 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση έναρξης μαθήματος "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" 7ου, για την Τρίτη 09/10/2018 28 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση αλλαγών μαθημάτων Χ.Ε. ακαδ. έτους 2018-2019, που θα ισχύσουν μόνο για Τρίτη 02/10/2018 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση έναρξης μαθήματος "ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ" 3ου, για την Πέμπτη 04/10/2018 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση αλλαγών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμ., ακαδ. έτους 2018-2019 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων Φωτογραμμετρίας (5ου & 7ου εξαμήνου) από 01/10/2018 έως και 05/10/2018 21 Σεπτεμβρίου 2018
Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών Ακ. Έτους 2018-2019 21 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση για τη διαδικασία αίτησης απαλλαγής μαθημάτων, για το ακαδ. έτος 2018-2019 19 Σεπτεμβρίου 2018
Αλλαγή ώρας εξέτασης μαθημάτων Χ.Ε. στην επαναληπτική εξετ. περίοδο Σεμπτεμβρίου 2018, για τις 13/09/2018 06 Σεπτεμβρίου 2018