Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Παραλαβή Σχεδιαστικών Οργάνων για το μάθημα "Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις" 1ου εξαμ. ακαδ. έτους 2017-2018 11 Οκτωβρίου 2017
Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις 1ου εξαμ. ακαδ. έτους 2017-2018 09 Οκτωβρίου 2017
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 09 Οκτωβρίου 2017
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για το μάθημα 7ου εξαμ. "Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων" 04 Οκτωβρίου 2017
Αλλαγή έναρξης διδασκαλίας του μαθήματος "ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ" 3ου εξαμ., ακαδ. έτους 2017-2018 29 Σεπτεμβρίου 2017
Αλλαγή ώρας Αγγλικής Γλώσσας 3ου εξαμήνου για Δευτέρα 2/10/2017 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ανάθεση ή αλλαγή Διπλωματικών Εργασιών Περιόδου Οκτωβρίου 2017 27 Σεπτεμβρίου 2017
Έναρξη μαθημάτων "Ιστορία Πολιτισμού" και "Φιλοσοφία επιστημών" την Τρίτη 10/10/2017 27 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση για την διαδικασία αίτησης απαλλαγής μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 26 Σεπτεμβρίου 2017
Εξέταση μαθήματος "Εφαρμογές διασυνδεδεμένων ψηφιακών συστημάτων" επαναληπτική περίοδος ακαδ. έτους 2017-2018 26 Σεπτεμβρίου 2017