Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Επαναληπτική εξέταση μαθήματος "Εφαρμοσμένης Οπτικής" του 7ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 12 Σεπτεμβρίου 2017
Επαναληπτική εξέταση μαθήματος "Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας' του 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 12 Σεπτεμβρίου 2017
Επαναληπτική εξέταση μαθήματος "Αγγλική Γλώσσα" 3ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2016-2017 04 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση για τη Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2017 01 Σεπτεμβρίου 2017
Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Δορυφορική Γεωδαισία και Πλοήγηση" στις 30/8/2017 28 Αυγούστου 2017
Παράταση αιτήσεων για βελτιώσεις βαθμολογίας για το ακαδ. έτος 2016-2017 μέχρι 28/7/2017 20 Ιουλίου 2017
Βελτιώσεις Βαθμολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 03 Ιουλίου 2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έκτακτης Διπλής Εξεταστικής (Επί-πτυχίω) Ιουνίου, μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων ακαδ. έτους 2016-2017 29 Ιουνίου 2017
Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2016-2017 28 Ιουνίου 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙ-ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 09 Ιουνίου 2017