Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 28 Φεβρουαρίου 2019
Αναβολή μαθήματος 6ου εξαμήνου "Θεματική Χαρτογραφιά" για Δευτέρα 4/3/2019 28 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Τεχνικά Υλικά" του 6ου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2018-2019 27 Φεβρουαρίου 2019
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ 4ου ΕΞΑΜ., ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2202/2019 21 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" του 6ου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2018-2019 20 Φεβρουαρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΗ Ι" 2ου ΕΞΑΝΗΝΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Συστήματα Μεταφορών" του 6ου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2018-2019 15 Φεβρουαρίου 2019
Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις - Χαράξεις)" στην διπλή εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019 13 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αναβολής εξέτασης, στη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2019, του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις - Χαράξεις)" 4ου εξαμ. 13 Φεβρουαρίου 2019
Ανακοίνωση αλλαγών σε ώρες μαθημάτων του 4ου εξαμήνου στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ακαδ. έτους 2018-2019 12 Φεβρουαρίου 2019