Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινών Εξαμήνων, ακαδ. έτους 2016-2017 27/03/2017
Πρόσκληση για το Σεμινάριο του μαθήματος Τεχνική Υδρολογία που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 24/03/2017
Συνάντηση για το μάθημα του 8ου εξαμήνου "Μεγάλες Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας" στις 24/03/2017 21/03/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 6ου εξαμ."ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΙ" 21/03/2017
Αναπληρωση μαθήματος 8ου εξαμήνου "Συλλογη Φωτογραφικών Δεδομένων" 09/03/2017
Αναπληρωση μαθήματος 2ου εξαμήνου "Χαρτογραφία Ι" στις 10/3/2017 07/03/2017
Ανακοίνωση για τη δήλωση των μαθημάτων "Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση" & "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις-Χαράξεις", στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών 01/03/2017
Ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 24/02/2017
Αλλαγή αιθουσών διδασκαλίων των μαθημάτων του 8ου εξαμήνου "Εγγειοβελτιωτικα Έργα" & "Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση" για το ακαδ. 2016-2017 23/02/2017
Αναβολή μαθήματος Αγγλικής Γλώσσας 4ου Εξαμήνου στις 24/2/2017 23/02/2017