Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019_2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ (03/07/2019) 03 Ιουλίου 2019
Ανακοίνωση για την εξέταση των Αγγλικών 3ου εξαμήνου, στις 27/6/2019 25 Ιουνίου 2019
Αναπλήρωση μαθήματος "Γεωδαισία V" του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019 την Τετάρτη 29/5/2019 22 Μαΐου 2019
Αναπλήρωση μαθήματος "Γεωδαισία V" του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019την Πέμτττη 30/5/2019 22 Μαΐου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουνιου 2019 22 Μαΐου 2019
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019, ΓΙΑ ΤΗ ΠΕ 16/05/2019 14 Μαΐου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΤΗ ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018-2019 ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 23 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση Αλλαγής Αίθουσας μαθήματος του 6ου εξαμ. "Φωτογραμμετρία ΙΙ (Αναλ. Φωτογρ.)", ακαδ. έτους 2018-2019 09 Απριλίου 2019
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 13 Μαρτίου 2019
Αναπλήρωση μαθήματος "Θεματική Χαρτογραφία" 6ου εξαμήνου την Παρασκευή 15/3/2019 07 Μαρτίου 2019