Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αναπληρωση μαθήματος 9ου εξάμηνου "Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων" 5, 12 & 12/12/2016 02/12/2016
Αναπληρωση μαθήματος του 7ου εξαμ. "Ψηφιακή Χαρτογραφία" 5&9/12/2016 02/12/2016
Πρόσκληση στρατεύσιμων κλάσης 2020 (γεννηθέντων έτος 1999) 29/11/2016
Αναπλήρωση μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙ" του 3ου εξαμ. 11/11/2016 10/11/2016
Αναπληρωση μαθήματος του 7ου εξαμ. "Ψηφιακή Χαρτογραφία" 21&25/11/2016 10/11/2016
Εγγραφές μετεγγραφομένων ακαδ. έτους 2016-2017 10/11/2016
Ανακοίνωση αλλαγής αίθουσας για το μάθημα "Γεωδαισία IV (Ανώτερη Γεωδαισία)" 5ου εξαμ., ακαδ. έτους 2016-2017 09/11/2016
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθημάτων "Γεωδαισία IV" και "Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση" ακαδ. έτος 2016-2017 07/11/2016
Εγκύκλιος επιτυχόντων αθλητών ακαδ. έτους 2016-2017 31/10/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για τις ασκήσεις του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» του 1ου εξαμήνου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 14/10/2016