Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόγραμμα έκτακτης διπλής εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017, μαθημάτων εαρινών εξαμήνων 31/01/2017
Ανακοίνωση για παρουσίαση Δ.Ε. περιόδου Φεβρουαρίου 2017 27/01/2017
Ανακοίνωση αλλαγής στην εξέταση των μαθημάτων "Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον" 1ου εξαμ. και "Διαφορική Γεωμετρία" 3ου εξαμ. 25/01/2017
Ανακοίνωση για την έκτακτη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2016-2017 20/01/2017
ΠρόσκλησηΣτρατεύσιμων Κλάσης 2020 (Γεννηθέντων το έτος 1999) για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) 16/01/2017
Αναπλήρωση 1ου Τμήματος μαθήματος "Γεωγραφία και Ανάλυση του Χωρου" 5ου εξαμήνου την Πέμπτη 19/1/2017 11/01/2017
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΡΩΣΕΙΣ Ι 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 10/01/2017
Αναπληρωση μαθήματος του 5ου εξαμήνου "Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων - Οικονομικά Στοιχεία" 17/01/2017 02/01/2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων" του 9ου εξαμήνου στις 9 & 16/01/2017 23/12/2016
Αναπληρωση μαθήματος 7ου εξαμήνου "Υδρολογία Υπόγειων Νερών" στις 19/12/2016 16/12/2016