Έτος 2023

INTEGRAL: Ευφυείς Γεωτεχνολογίες για Ανθεκτική Γεωργική Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

Μέθοδοι ερμηνείας τεχνητής νοημοσύνης στην παρατήρηση της Γης

Αύξηση παραγωγής βαμβακιού με σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής και βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης στην άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία

Χωροχρονική συγχώνευση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση θαλάσσιας ρύπανσης

GEO-ACADEMY: Καινοτόμα ψηφιακά ΓΕΩ – Εργαλεία για την ενίσχυση των ψηφιακών, πράσινων και χωρικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προς μια αποτελεσματική Εκπαίδευση STEAM για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 Διερεύνηση μεθόδων αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων και μηχανικής μάθησης στη βελτιστοποίηση συστημάτων ελέγχου ποιότητας και στην πιστοποίηση βιολογικών καλλιεργειών.

 Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Socially-Acceptable and Trustworthy Human-Robot Teaming for Agile Industries

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α/Δ ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ)

Ανάλυση αλγορίθμων στα πλαίσια μελέτης και σχεδίασης υποδομών καινοτόμου υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων ωφέλιμου φορτίου