Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Ρrosklisi Page 1

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ρrosklisi Page 2

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ρrosklisi Page 3

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ρrosklisi Page 4

   

 2. Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας της Δρ Στυλιανής Βερυκόκου την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

  Δείτε εδώ

 3. Σας καλούμε στις 13 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Βασίλειου Ανδρώνη, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

  ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m414d995dd8b0cc762416c6e4f8441db6

  Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Τεχνικές Τηλεπισκόπησης για την ανάδειξη της δυναμικής και των χαρακτηριστικών της μεσογειακής βλάστησης».

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 4. Σας καλούμε στις 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Κλεάνθη Καραμβάση, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Βέη, ισόγειο)

  ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m844aff20dee04f58c6fdcc35d8615f3b

  Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών δεδομένων Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος για την παρακολούθηση εδαφικών παραμορφώσεων, εδαφικής υγρασίας και πλημμυρισμένων εκτάσεων /Time series methods for Synthetic Aperture Radar data to monitor ground deformation,soil moisture and floodwater».

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 5. Σας καλούμε στις 7 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Γεώργιου Πηνιώτη, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής (κτίριο Λαμπαδαρίου, ισόγειο)
  ή διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο της δικτυακής αίθουσας:

  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab5BLhXoPzIOicFUnWHEaYM70l9HswZ4Ea1oKSIyARbM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fbabf462-8a99-4535-afac-9d5566d6dec8&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

  Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον έλεγχο της δομικής ακεραιότητας κατασκευών με την τεχνολογία επίγειου συστήματος radar μικροκυματικής συμβολομετρίας».

   

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ