ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #EUvsVirus Hackathon

Sewers4Covid

Εντοπίζοντας τον κορωνοϊο στα λύματα πριν ακόμη οι άνθρωποι νοσήσουν

Η Καθηγήτρια της ΣΑΤΜ Μαρία Π. Παπαδοπούλου συμμετείχε στην Πανευρωπαϊκή ομάδα Sewers4COVID που κέρδισε το πρώτο βραβείο στον υψηλού κύρους πανευρωπαϊκό διαγωνισμό #EUvsVirus Hackathon, προσφέροντας μια καινοτόμο λύση για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με επικεφαλής την Καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου, Δημήτρη Κοφινά και Αλεξάνδρα Ιωάννου καθώς και ερευνητές από τον ολλανδικό ερευνητικό οργανισμό KWR, το Πανεπιστήμιο του Exeter (HB) και το Τεχνολογικό κέντρο Eurecat (Ισπανία) με σκοπό την ανάπτυξη του Sewers4Covid μιας έξυπνης τεχνολογικά λύσης για την καταπολέμηση της πανδημίας.

To Sewers4COVID υλοποίησε μια πρωτότυπη ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης για την παρακολούθηση του δικτύου λυμάτων μιας πόλης, με σκοπό την πρόβλεψη πανδημικών κρουσμάτων σε πραγματικό χρόνο, σε αστικές περιοχές, προκειμένου να εντοπιστούν οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που χρήζουν άμεσης προστασίας. Το Sewers4COVID εντοπίζει έξυπνα, γρήγορα και οικονομικά περιοχές εντός του αστικού ιστού όπου διαμένουν άνθρωποι που δεν έχουν ενδεχομένως ακόμη νοσήσει.

Embed the Youtube video:

 Sewers4Covid

                           Diving into sewers for data saves lives during pandemics   

Professor Maria P. Papadopoulou, School of Rural and Surveying Engineering NTUA teamed up with Professor Chrysi Laspidou, Dimitris Kofinas, Alexandra Ioannou from University of Thessaly and researchers from KWR Water Research Institute (Netherlands)Eurecat - Technology Centre of Catalonia (Spain), and University of Exeter (UK)  and won the prestigious Pan-European #EUvsVirus Hackathon by proposing Sewers4COVID innovative solution to fight against pandemics.

Sewers4COVID has demonstrated a prototype that utilizes sewer surveillance and machine learning techniques to forecast pandemic outbreaks in real-time. Socio-economic conditions are also taken into account to identify the vulnerable groups that are at high risk. Sewers4COVID can quickly and cost-efficiently detect the pandemic hotspots at national scale. The solution will highlight the locations and the spread of the contagion, enabling decision-makers to take critical measures and deploy resources in advance to protect the communities from pandemics.

Embed the Youtube video:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ