ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα της Σχολής για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο του ακΑΔΗΜΑΪΚΟΥ έτους 2017 – 2018

Όσοι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο στα προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018, καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής (Πληροφορίες: Προϊσταμένη κα Θ. Κρεμιζή, κτ. Βέη, ισόγειο, τηλ. 210-7722761, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) , σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις, την αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από την Δευτέρα 18/09/2017 έως και την Πέμπτη 21/09/2017 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων οι εκθέσεις προόδου έχουν κατατεθεί κατά το τρέχον ή το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι Υ.Δ. που έγιναν δεκτοί/ές κατά το τρέχον ή το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Σύμφωνα με την αριθ. Φ.956.2/20/988729/Σ.3352 Υ.Α., επισημαίνεται «ότι ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.»

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών. (ΦΕΚ 2359/τ.Β΄/11-07-2017)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται)
  • Φωτογραφία
  • Έντυπο συνοπτικής παρουσίασης στοιχείων υποψηφίου (επισυνάπτεται)
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναγράφεται:

η μη κατοχή Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (επισυνάπτεται),  ή

η κατοχή  Δ.Π.Υ.  και αν έχουν έως 2 εργοδότες (επισυνάπτεται) ή

η κατοχή Δ.Π.Υ. και αν έχουν περισσότερους από 2 εργοδότες (επισυνάπτεται)

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις σε έναν ή περισσότερους Τομείς/Εργαστήρια της Σχολής. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα επιλεγούν ανά Τομέα και οι ώρες που θα απασχοληθούν, θα εξαρτηθεί από το ποσό που τελικά θα διατεθεί στη Σχολή από το σχετικό κονδύλι του ΕΛΚΕ. Οι Υ.Δ., που επιθυμούν να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο (χωρίς πρόσθετη αμοιβή), θα πρέπει να υποβάλουν και αυτοί τη σχετική αίτηση.

Αθήνα, 15/09/2017

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Μαρίνος Κάβουρας

Καθηγητής ΕΜΠ