Έρευνα στο Εργαστηρίο Δομικής Μηχανικής

Το εργαστήριο μας έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

Ερευνητικά προγράμματα

Παρουσιάσεις

Ατομικές παρουσιάσεις
Μιχαήλ Σακελλαρίου, ερευνητικές δραστηριότητες
Στέφανος Κοζάνης, ερευνητικές δραστηριότητες