Έτος 2022

Ανάλυση της Ευπάθειας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Αστικών Συγκοινωνιών, με έμφαση στα Δίκτυα Μετρό (VAPTISM)

Ανάπτυξη μεθοδολογιών αποκατάστασης έργων ζωγραφικής, με χρήση μεθόδων βιομηχανικής γεωδαισίας

Διερεύνηση μεθοδολογίας σχεδιασμού στρατηγικών βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στο αστικό περιβάλλον

Μέθοδοι εκπαίδευσης με βάση την τέχνη για την ενίσχυση ενηλίκων στην ψηφιακή εποχή

Μελέτη τροποσφαιρικής επίδρασης με συνδυασμό παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού

Εργαλείο Νέας γενιάς για σχεδίαση και κατασκευή πράσινων φαρμακευτικών προϊόντων μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Γεωμετρική αποτύπωση μνημειώδους ταφικού συγκροτήματος στην νεκρόπολη της αρχαίας Ρόδου (οικόπεδο Δ. Καραγεωργίου)

Γενική γεωμετρική αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου της Κω.

Fit Balkans – Βελτίωση της ευημερίας των νέων γυναικών στα Βαλκάνια μέσω παρεμβάσεων σχετικών με σωματικές δραστηριότητες

Καθημερινή ενημέρωση σε θέματα μεταφορών από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής της Σ.Α.Τ.Μ. – Μ.Γ. Ε.Μ.Π. μέσω του ραδιοφώνου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Δισδιάστατη και Τρισδιάστατη Τεκμηρίωση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων

Χρήση αλγορίθμων και εννοιών μηχανικής μάθησης για τη διόρθωση δορυφορικών προϊόντων βροχόπτωση.

Βραβείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ

Ανάπτυξη συστήματος σε υπολογιστικό νέφος για την προώθηση έρευνας και κοινωνικοοικονομικών μελετών στην Αρκτική

 Ευφυές Ψηφιακό Εργαλείο προς πιο διατηρήσιμη και ασφαλή εξαγωγή πόρων ορυχείων

 THETIDA: Τεχνολογίες και μέθοδοι ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και διατήρησης της υποβρύχιας και παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών κινδύνων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης

 Κίνητρα για περπάτημα

Μεθοδολογίες ολοκληρωμένης ανάλυσης και αξιολόγησης αστικών οδών συνύπαρξης

 Ευρωπαϊκή επίγεια ταχεία αστική συγκοινωνία του 2030: ηλεκτρική, αυτοματοποιημένη, διασυνδεδεμένη – European Bus Rapid Transit of 2030: electrified, automated, connected

Περιβαλλοντική αδειοδότηση τεχνικών έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων (εκπαιδευτικό έργο)

 InPlaned – Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις σχεδιασμού στην ανώτερη εκπαίδευση: Συνδυαστικό εκπαιδευτικό μοντέλο για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις σχεδιασμού συμπεριληπτικών, ανθρωποκεντρικών και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή πόλεων

Τεχνιτή νοημοσύνη και μοντέλα αντιστροφής υψηλών επιδόσεων

BeeMap: Διασφάλιση παραγωγής και αύξησης ποιότητας μελιού στις Κυκλάδες με χαρτογράφηση της Μελισσοκομικής Χλωρίδας και Εκτίμηση της Μελισσοχωρητικότητας

Ανάπτυξη εργαλείων για την αξιολόγηση του ρίσκου και την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών που απειλούν την Πολιτιστική Κληρονομιά (TRIQUETRA)

 Αδιάλειπτη διαμοιραζόμενη Αστική Κινητικότητα