Λοιπές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το Εργαστήριο αναπτύσσει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες στις επιστημονικές περιοχές της φυσικής γεωγραφίας, της διαχείρισης προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, του βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού αστικών και περιαστικών περιοχών και στη διερεύνηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) από έργα, προγράμματα, σχεδιασμούς και πολιτικές. Διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό μετρήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (θορύβου, ποιότητας αέρα, εδάφους, νερού κλπ).


Οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών του εργαστηρίου αφορούν:

 1. τη σύνταξη χαρτών περιβαλλοντικής καταλληλότητας
 2. τη διατήρηση αρχείου ΜΠΕ και λειτουργία βιβλιοθήκης με υλικό που σχετίζεται άμεσα με τις ΜΠΕ.
 3. την Τράπεζα πληροφοριών (Data Bank) & παροχή πληροφοριών μέσω διαδικτύου
 4. τη συνεχή συνεργασία με τα αντίστοιχα κέντρα της Ε.E. καθώς και με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα.
 5. το συντονισμό και τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, συνεδρίων και ομάδων εργασίας σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού καθώς και σεμιναρίων και εκπαιδευτικών πακέτων για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση επιστημόνων.

Χρήστες Υπηρεσιών:

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
  • ΓΓ Περιβάλλοντος,
  • ΓΓ. Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
  • Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ)
 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ)
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),
 • Αναπτυξιακές - Μελετητικές Εταιρείες,
 • Πανεπιστημιακά Ιδρύματα – Ερευνητικά Ινστιτούτα