Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 1. Papadopoulou M.P., “Optimization Approaches for the Optimal Control of Seawater Intrusion Phenomenon and its Environmental Impacts in Coastal Regions”, Pacific Journal of Optimization, (υπό εκτύπωση)
 1. Papadopoulou M.P., E.A. Varouchakis and G.P. Karatzas (2010), “Terrain Discontinuities Effects in the Regional Flow of a Complex Karstified Aquifer", Environmental Modeling and Assessment, DOI: 10.1007/s10666-009-9207-5, Vol. 15, No. 5, pp. 319-328.
 1. Papadopoulou M.P., E.A. Varouchakis and G.P. Karatzas (2009), “Simulation of Complex Aquifer Behavior using Numerical and Geostatistical Methodologies”, Desalination,  doi:10.1016/j.desal.2007.12.021, Vol. 237, pg. 42-53. 
 1. Karterakis S., G.P. Karatzas, I.K. Nikolos and M.P. Papadopoulou (2007), “Application of Linear Programming and Differential Evolutionary Optimization Methodologies for the Solution of Coastal Subsurface Water Management Problems Subject to Environmental Criteria”, Journal of Hydrology, 10.1016/j.jhydrol.2007.05.027, Vol. 342/3-4, pp 270-282. 
 1. Κoukadaki, M.A., G.P. Karatzas, M.P. Papadopoulou, and A. Vafidis (2007),“Identification of the Saline Zone in a Coastal Aquifer using Electrical Tomography Data and Simulation”, Water Resources Management, doi: Vol.21, No 11, pp. 1881-1898.
 1. Cassios C. (2006) Comments on “The global classroom SUNY”-ΣχόλιαγιαΚαθ.Κ.Κασσιό.
 1. Κασσιός Κ. (2005). «Είναι οι πυρκαϊές ευεργετικές για το περιβάλλον;» Έρευνα και Τεχνολογία έκδοση Γεν.Γραμ.Έρευνας και Τεχν . Τεύχος Νοεμβρίου
 1. Κασσιός Κ. (2005) «Ανίκητοι ρύποι έως σήμερα, όζον και αιωρούμενα σωματίδια.» ΤΕΕ Εν.Δελ. Τεύχος 2338. 
 2. Casssios C. (2005) “Greek EIA Centre”. Notizie dal ventro VIA Italia n.27
 1. Κασσιός Κ. (2004) «Το Ολυμπιακό γκρίζο πράσινο της Αθήνας». Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΣΑΔΑΣ. Τευχ.45 περ.Β’ σ.41.
 1.  Siolas A. and G. Marakakis(2002):Architectural Heritage and New Technologies”.UIA Conference. Bibliotheca Alexadrina, Egypt.
 1.  Siolas A, R. Panagiotopoulou, A. Katsaros and M. Valassa (2002) “Intermediate cities and World Urbanization”. “Villes intermediaires; Regles et Profiles”,UIA – UNESCO. Βερολίν
 1.  Siolas A. and E. Chatzinikolaou (2001) “Approaching the Paradigm of Habitation in the Western Prehistoric Cyclades Using GIS Technology and Quantitative Methods”.Conference Proceedings: GIS and Archaeological Predictive Modeling: Large – Scale Approaches to Establish a Baseline for Site Location Models. Northern Illinois University and Argonne National Laboratory - USA. 
 1. Σιόλας Α. (2001), «Ολυμπιακά Έργα: Χρήσεις και αξίες γης»,. Τεχνικά Χρονικά: Η πορεία των Ολυμπιακών Έργων και η επομένη ημέρα των Αγώνων. Απρίλιος 2001. ΤΕΕ – ΠΕΑ – UIA 
 1.  Siolas A. (2001),“Urban Planning and Natural Disasters The extreme situation of town”, 2001. Conference Proceeding: Natural disasters designing for safety. UIA – Chamber of Architects of Turkey.