Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΣΑΤΜ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Προπτυχιακά Μαθήματα

- Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον (2ο εξάμηνο – Υποχρεωτικό)

- Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων (7ο εξάμηνο – Επιλογής)

- Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (8ο εξάμηνο – Επιλογής)

- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (9ο εξάμηνο – Μάθημα θέμα)

Συμμετέχει στο διατμηματικό μάθημα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» (8ο εξάμηνο – Επιλογής)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΜΔΕ «Γεωπληροφορικής»: Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΔΕ «Γεωπληροφορικής»: Ανάλυση Οικιστικών Δικτύων