Επικοινωνία με το Κτηματολόγιο

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Περιοχή Κτηματολογίου
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ.- Ε.Μ.Π.
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλέφωνα επικοινωνίας θα βρείτε στη σελίδα του προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες πρόσβασης θα βρείτε στο:
http://www.ntua.gr/gr_about/campus.htm