Εκπαίδευση & Έρευνα στην Γνωστική Περιοχή του Κτηματολογίου

Προπτυχιακά Μαθήματα

Κτηματολόγιο

Συστήματα Κτηματολογίου και Πολιτική Γης

Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Κτηματολογίου

Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Αξίες και Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ακινήτων

Κτηματολόγιο, Πολιτική και Χρήσεις Γης (2η κατ.)

Έρευνα

Τα μέλη της γνωστικής περιοχής του Κτηματολογίου συμβάλλουν στο ερευνητικό έργο της Σ.Α.Τ.Μ.συμμετέχοντας σε Ερευνητικά Προγράμματα φορέων του ευρύτερου Δημόσιου αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και με ανεξάρτητη έρευνα.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επτά (7) Διδακτορικές Διατριβές, έκαστη εκ των οποίων εμβαθύνει σε κάποια από τις θεματικές περιοχές του Κτηματολογίου,της Διαχείρησης Χωρικής Πληροφορίας, ΣυστημάτωνΠληροφοριών Γης και του Real Estate.

Σε εξέλιξη

Γιώργος Βαθιώτης με θέμα: ΒΙΜ and Land Administration

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος με θέμα: Διερεύνηση νέων τεχνικών και θεσμικών διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία ενός σύγχρονου μοντέλου κτηματολογίου

Γεώργιος Μουραφέτης, με θέμα «Διαχείριση Χωρικής Πληροφορίας σε 5 διαστάσεις - 5D»

Μαρία Φιλιππακοπούλου, στη γνωστική περιοχή Αξίες Ακινήτων και Διαχείριση Γης

Κωνσταντίνος Τολίδης, με θέμα: Ανάπτυξη Χωρικού Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ορεινές Περιοχές
 

Τσιλιάκου Εύα,  με θέμα: Σημασιολογικός εμπλουτισμός 3D κτηματολογικών μοντέλων για εφαρμογές διαχείρισης εσωτερικών χώρων

Φλώρος Γεώγιος, με θέμα: Κτηματολόγιο – ΒΙΜ, GIS και κτηματολογικά πρότυπα για τη διαχείριση έργων υποδομών

 
Ολοκληρωμένες
 

2020

Ιωάννης Πισπιδίκης, με θέμα: Optimization of automated retrieval of semantic 3D city data 

2019

Δημήτρης Κιτσάκης, με θέμα: Νομικές Προϋποθεσεις για την Διαστρωμάτωση Πολυεπίπεδων Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων

2016

Βάιος Κώτσιος, με θέμα: Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Κτηματολογικής Υποδομής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

2015

Σοφία Μπασιούκα, με θέμα: The Volunteered Geographic Information in Land Administration: Crowdsourcing Techniques in Cadastral Surveys.

2013

Αναστάσιος Λαμπρόπουλος, με θέμα:Αυτοματοποίηση μαζικών εκτιμήσεων αξιών ακινήτωνγια τον ελληνικό χώρο

2012

Ελλίκος Ηλία, Λειτουργία και εξέλιξη Κτηματολογικών Συστημάτων – Σχεδιασμός και εφαρμογή μοντέλου διαχείρισης της κρατικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο

2007

Κωνσταντίνος Δανιηλίδης, Διαχείριση συναλλαγών σε ένα Σύστημα Κτηματολογικών Πληροφοριών. Ο Αλγόριθμος "FoCHAL"

1996

Έφη Δημοπούλου, Αξιοποίηση Υφισταμένων Κτηματολογικών Πληροφοριών

1995

Χρυσή Πότσιου, Ψηφιακά χαρτογραφικά στοιχεία του Κτηματολογίου