Υποδομές του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου

Υποδομές

 

Όργανα

 1. Σύγχρονα

 

 Ο εξοπλισμός του κέντρου συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα :

Μόνιμος δέκτης παρακολούθησης τεχνητών δορυφόρων GNSS (GPS-GALLILEO-GLONASS-SBAS) Trimble Net R9-Trimble choke ring 5800.
Πρώτη εγκατάσταση : Μάιος 2011.
Εγκατάσταση από
IGN-CNES.
Συμμετοχή σε
IGS-EUREF.
Μόνιμος δέκτης παρακολούθησης τεχνητών δορυφόρων GPS Trimble 4000ssi-Dorne Margolin trimble.
Πρώτη εγκατάσταση : Ιούνιος 1995
Αναβάθμισεις : Οκτώβριος 1996, Δεκέμβριος 2001.
Μόνιμος δέκτης παρακολούθησης τεχνητών δορυφόρων GPS Trimble 5700-Zephyr.
Πρώτη εγκατάσταση : 2008
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
 
Σύστημα παρακολούθησης δορυφόρων DORIS
Πρώτη εγκατάσταση : Φεβρουάριος 1989
Αναβάθμιση : Μάιος 2006
 

 

 

Πλατφόρμα μετρήσεων φορητών μετρητικών συστημάτων LASER.                  
 

 

Εγκατάσταση μαγνητόμετρου σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπέιο Αθηνών (Ε.Α.Α.)            

 

Σεισμογράφος
STS-2/PS6-SC
σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπέιο Αθηνών (Ε.Α.Α.)
 

 

2. Μουσειακά

Φωτογραφική μηχανή παρακολούθησης τεχνιτών δορυφόρων Baker-Nunn  
Μετρητικό σύστημα αποστάσεων σε τεχνιτούς δορυφόρους LASER.  

 

Κτηριακές υποδομές

Αίθουσα συνεδριάσεων.

Σήραγγα βαρυτομετρικών μετρήσεων.