Προσωπικό

Διευθύντρια :
Καθηγήτρια Μ. Τσακίρη, Τηλ: 2735

 

Συνεργαζόμενα Μέλη Δ.Ε.Π. :

Καθηγητής Β.Γκίκας, Τηλ: 3566

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μήλας, Τηλ:2656

 

Ομότιμοι Καθηγητές :

Γ. Βέης

 

Μέλη Ε.ΔΙ.Π:
· Ζησόπουλος, Α. ΥΔ   Τηλ: 2753
 

Μέλη Ε.ΤΕ.Π. :
· Γαλάνης, Ι.          Τηλ: 2665
· Ζαχαρής, Ε. ΥΔ.   Τηλ: 2754
· Ραπτάκης, Κ. ΥΔ.  Τηλ: 3932

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες :

Αναγνώστου Ε.

Παπανικολάου Ξ.

Παρασκευάς Μ.

Τίτα Ε.

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες :

Αναστασίου Δ. , Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.