Ερευνητικά προγράμματα στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου

Ερευνητικά Προγράμμα

"Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας - HELPOS"    

"Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Γεωδυναμικής Συμπεριφοράς και των Παλιρροϊκών Κυμάτων στο Νότιο Αιγαίο"
ΓΓΕΤ (2014-2015)

"Παροχή συμβουλών για τον υπολογισμό συντεταγμένων στο συστημα ITRF”, Κτηματολόγιο Α.Ε. (2007-2009)

"Δοκιμές θαλάσσης ενός PANAMAX BULKER”, Π. Λεοντής Ναυτικός Σύμβουλος (2005-2006)

 “Εγκατάσταση πέντε (5) Μόνιμων σταθμών GPS στον Κορινθιακό Κόλπο”,  χρηματοδότηση Institut de Physique du Globe de Paris (2004-2006)
 
"Δοκιμές θαλασσης τεσσάρων (4) Σκαφών περιπολίας του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού”, Ελληνικα Ναυπηγεια (2003-2005)
 
"Υπολογισμός Συντεταγμένων Χαρακτηριστικών Σημείων Αερολιμένων με Ενόργανες Διαδικασίες Προσέγγισης",
χρηματοδότηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, (Μαιος 2000, Δεκ. 2002).
 
"Τεκτονικές μετατοπίσεις στο Αιγαίο και στο τρίγωνο Αλκυονίδες-Αταλάντη-Πάρνηθα  (ΟΑΣΠ) 2001 –2002.
 
"Υπολογισμός Συντεταγμένων Χαρακτηριστικών Σημείων Διεθνών Αερολιμένων και Ραδιοβοηθημάτων Διαδρομής",
χρηματοδότηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, (Μαιος 2000, Δεκ. 2002).
 
"Demonstrating the Utility of SAR Differential Interferometry for the Assessment of Earthquake risk (SNAP)" (1998-2001)
 
"Overall GPS Strain Determination and Assessment of Seismic Hazard in Greece (SING) "(1997 – 2000).
 
Δοκιμές θαλάσσης της φρεγάτας "Σαλαμίς" του Πολεμικού Ναυτικού, χρηματοδότηση Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ, (Φεβ.– Απρ. 1999).
 
"Αξιολόγηση του Βόρειου Οδικού Αξονα της Ν. Κρήτης, απο Καστέλι έως Σητεία" (1999). 

 "Πρόγραμμα ταυτόχρονων μετρήσεων GPS, SAR και airborne laser για τον προσδιορισμό της μέσης στάθμης της θάλασσας στα Ιόνια Νησιά" 1995, 1997, 1999

Δοκιμές θαλάσσης της φρεγάτας "Ψαρά" του Πολεμικού Ναυτικού,  χρηματοδότηση Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ, (Φεβ. – Απρ. 1998).
 
"Εγκατάσταση και πειραματική λειτουργία ημιμόνιμου σταθμού GPS. Αρχειοθέτηση και διανομή δεδομένων.",χρηματοδότηση ΓΓΕΤ μέσω ΕΑΑ, 1997.
 
"Μετρήσεις GPS στους παλιρροιογράφους για την υψομετρική τους σύνδεση με τους
σταθμούς SLR", SELF I II (1992, 1996)
 
"Εγκατάσταση και πειραματική λειτουργία μόνιμου σταθμού παρακολούθησης δορυφόρων GPS στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου ΕΜΠ", χρηματοδότηση ΓΓΕΤ μέσω ΕΑΑ, 1996.

Δοκιμές θαλάσσης της φρεγάτας "Σπέτσες" του Πολεμικού Ναυτικού, χρηματοδότηση Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ, (Ιούνιος - Ιούλιος 1996).
 
"Πρόγραμμα πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ, Καβάλα, Θάσος, Λήμνος ",(Μάιος, Ιούνιος 1995).

"Συμμετοχή στο πρόγραμμα χρήσης των μετρήσεων SARτου δορυφορου ERS-1,
στα Ιόνια Νησιά, για την ανίχνευση της δυνατότητας χρήσης τους για την ανάλυση της
γεωδυναμικής της περιοχής." (1994-1995).