Μεταπτυχιακές Εργασίες στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας - 2020 ως σήμερα

Ευρετήριο Άρθρου

  • Εξαγωγή, ανάλυση και οπτικοποίηση γεωχωρικών σημασιολογικών πληροφοριών και συναισθημάτων από κείμενα για την κλιματική αλλαγή (Αναστοπούλου 2020)
  • Ανάπτυξη γεωπαιχνιδιού με χρήση τεχνολογιών GIS (Ψυχή 2020)
  • Αξιολόγηση και οπτικοποίηση της συνέπειας των εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας. Μελέτη στο Open Street Map για ευρωπαϊκές πόλεις (Ζαχαροπούλου 2020)