Μεταπτυχιακές Εργασίες στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας - Πριν το 2010

Ευρετήριο Άρθρου

  • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Πάρνηθας με χρήση της τεχνολογίας των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (Κοτσώνη 2009)
  • Concept Mapping: Αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων. Eφαρμογή σε ενδεικτικά παραδείγματα (Αλιακίζογλου 2009)
  • Γνωσιακά θέματα γεωγραφικών κατηγοριών (Γιαννακοπούλου 2009)
  • Έλεγχος συμβατότητας δεδομένων Κτηματολογίου με τις απαιτήσεις της οδηγίας "Inspire" (Δαραλιώτη 2009)
  • Ανάλυση τυπικών εννοιών σε κοινωνικοοικονομικά δεδομένα (Καλούση 2009)
  • Ένταξη προτύπου σε οντολογία γενικού επιπέδου. Η περίπτωση του προτύπου Observations and Measurements στην οντολογία Basic Formal Ontology (Νίνου 2009)
  • Σύγκριση μεθοδολογιών οριοθέτησης δασικών εκτάσεων (Καλεβρά 2008)
  • Πολιτική διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων (Κυτέα 2008)
  • Ο ρόλος της θεωρίας ανάλυσης τυπικών εννοιών στην ανάπτυξη του πλαισίου ροής πληροφορίας (Λυτρίβη 2008)