Μεταπτυχιακές Εργασίες στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας - 2010-2019

Ευρετήριο Άρθρου

 •  Αξιολόγηση της ποιότητας της Εθελοντικής Γεωγραφικής Πληροφορίας (Σιφναίου 2019)
 • Αναγραφή της ονοματολογίας σε διαδικτυακούς χάρτες Αλγοριθμική προσέγγιση και υλοποίηση (Ζαμπόγλου 2019)
 • Μια σημειολογική προσέγγιση στους σχολικούς χάρτες (Αβανίδου 2019)
 • Απτικοί και πολυαισθητηριακοί χάρτες για άτομα με προβλήματα όρασης (Ζαχαρόγιωργα-Σούρδη 2019)
 • Η Συμβολή της Γεωπληροφορικής στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Παράκτιου Χώρου: Η Περίπτωση του Δήμου Αντιπάρου (Αντονίτσεβα 2019)
 • Ζητήματα ιδιωτικότητας σε δεδομένα θέσης και τροχιάς (Καρακωνσταντής 2019)
 • Σχεδιασμός Οντολογίας για τη Σημασιολογική Διερεύνηση των Μικρών Και Μεσαίων Έξυπνων Πόλεων στο Μεσογειακό Χώρο (Παναγιωτοπούλου 2018)
 • Χωρικός και Σημασιολογικός Εμπλουτισμός, Αναζήτηση και Οπτικοποίηση Αδόμητου Κειμένου (Παπαδιάς 2018)
 • Συνδυασμός Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων Και Γεωστατιστικών Μοντέλων για τη Βελτιστοποίηση του Δικτυου Γεωτρήσεων Παρακολούθησης της Στάθμης Υπόγειου Υδροφορέα (Κολοσιώνης 2018)
 • Comparative Evaluation of Servers and Libraries for Web Mapping Applications (Γούτα 2018)
 • Συγκριτική Κατάταξη Προστατευτέων Αντικειμένων και Περιοχών για την Υποστήριξη της Διοίκησης στη Λήψη Αποφάσεων με Αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής (Δαλάκα 2017)
 • Το χρώμα και οι χρωματικοί συνδυασμοί στo web design και τη διαδικτυακή χαρτογραφία. Εφαρμογή κατάλληλων χρωματικών συνδυασμών σε διαδικτυακό χάρτη (Λάμπρου 2017)
 • Δημιουργία αλγορίθμου και χαρτογραφική απόδοση του χρόνου μετακίνησης στο λεκανοπέδιο Αττικής με Δημόσια Μέσα Μεταφοράς (Γκίρτσου 2017)
 • Διερεύνηση Προσδιορισμού Μονοεδρικών Εκλογικών Περιφερειών στο Νομό Ηρακλείου (Μιμή 2016)
 • CARTO TOOLS: Διαδικτυακή Εφαρμογή Παροχής Χαρτογραφικών Υπηρεσιών (Κλάδης 2016)
 • Διερεύνηση γεωχωρικών ικανοτήτων κατά την πλοήγηση σε άγνωστο περιβάλλον (Καρκασίνα 2016)
 • Σχεδιασμός βέλτιστης διαδρομής πλεύσης (Κονταρίνης 2016)
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής για την Επεξεργασία Χωρικής Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα (Θεοδωρίδη 2015)
 • A 3D Multipurpose Land Administration System for Greece Based on International Standards (Καλογιάννη 2015)
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής Smartphone για την Ενημέρωση του Χρήστη Υπεραστικού Δικτύου Συγκοινωνιών (Ξυλάκης 2015)
 • Ερωτήματα Ακριβούς Τροχιάς σε Βάσεις Δεδομένων Κινούμενων Αντικειμένων (Στεφανόπουλος 2015)
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναριών για την ενίσχυση της γεωχωρικής σκέψης στην εκπαίδευση: εφαρμογή στο μάθημα της γεωργαφίας (Ροσγοβά 2015)
 • Move 'n’ Learn: Μία πρόταση εφαρμογής έξυπνων φορητών συσκευών για περιήγηση σε μουσεία (Κρεμυζάς 2014) 
 • Ανάλυση χωρικών εννοιών για την ενίσχυση της χωρικής σκέψης στην εκπαίδευση (Χάρχαρος 2014)
 • Mountainous Landscape exploration visualizing viewshed changes in animated maps (Μισθός 2014)
 • Υλοποίηση πιλοτικού συστήματος οργάνωσης ταξιδιού (Ζώντος 2013)
 • Ανάλυση και σχεδίαση λογισμικού σχεδιαστή ταξιδιού (Βιτωράτος 2013)
 • Η απαγωγική συλλογιστική και η θεωρία παιγνίων σε γεωχωρικά προβλήματα (Κουτσιούμπας 2013)
 • Ανάλυση περιοχών κρίσιμων σημείων χαρτογραφικών γραμμών με τη βοήθεια οφθαλμικών κινήσεων (Μπαργιώτα 2013)
 • Διαδικτυακοί και δυναμικού χάρτες για τη γραφική απόδοση της μικροασιατικής εκστρατείας (Παπαποστόλου 2013)
 • Υπηρεσία ανάκτησης γεωπληροφοριών με βάση τη θέση (Location Based Services) - Εφαρμογή AthensShops (Τσεκρέκου 2012)
 • NTUAcamp: Ανάπτυξη μιας συνδυαστικής διαδικτυακής (mash-up) υπηρεσίας αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Μηνά 2011)
 • Χωρική διάσταση της ένταξης του Κτηματολογίου Δωδεκανήσων στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Αντωνίου 2010)