Διπλωματικές Εργασίες στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας - 2020 ως σήμερα

Ευρετήριο Άρθρου

  • AmbientHealth: Διαδικτυακή Χαρτογραφική Εφαρμογή για την Απεικόνιση Διαχρονικών Δεδομένων Υγείας και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Κατσαμά 2020)
  • Διαδραστικοί Αφηγηματικοί Χάρτες για την Ανάδειξη Σύνθετων Χωρικών Φαινομένων (Τσονωνάς 2020)