Διπλωματικές Εργασίες στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας - Πριν το 2010

Ευρετήριο Άρθρου

  • Ένα εννοιολογικό μοντέλο γεωμετρικών τελεστών γενίκευσης για τρισδιάστατους χάρτες (Τριανταφυλλίδου 2009)
  • Καταγραφή του ίχνους της οπτικής αναζήτησης: Μια μεθοδολογία διερεύνησης της επιλεκτικότητας της οπής ως βασικού χαρακτηριστικού του σχήματος (Κρασανάκης 2009)
  • Χαρτογραφική ανάλυση των Εβραϊκών επικοισμών στην Παλαιστίνη. Η περίπτωση της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη ποταμού (Sabri 2009)
  • Ανάπτυξη αλγορίθμων συγχώνευσης επάλληλων καμπών για τη γενίκευση φυσικών χαρτογραφικών γραμμών (Λαμπράκη 2009)
  • Οι τεχνικές προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE - Θέματα εφαρμογής τους στους δημόσιους φορείς παραγωγής γεωδεδομένων (Ψυχογιού 2008)