Διπλωματικές Εργασίες στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας - 2010-2019

Ευρετήριο Άρθρου

 • Χαρτογραφική γενίκευση για τη δημιουργία χαρτών μεσαίων κλιμάκων ενός φορέα παραγωγής χαρτών (Γερούση 2019)
 • Διαδραστική απεικόνιση αστικού ήχου για το διαδίκτυο (Καραγιάννη 2019)
 • Χαρτογραφική γενίκευση χωρικών δεδομένων κτηματολογικού διαγράμματος (Μικέλη 2019)
 • Διαδικτυακοί χάρτες απεικόνισης στατιστικών δεδομένων (Δερμιτζάκης 2019)
 • Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου της συνέπειας της διανυσματικής εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας (Ζαχαροπούλου 2018)
 • Γεωμορφολογική ανάλυση ψηφιακών μοντέλων εδάφους σε δομή ΤΙΝ - Σύγκριση ανά χωρική ανάλυση (Λαβδάκης 2018)
 • Γεωμορφολογική ανάλυση ψηφιακών μοντέλων εδάφους σε δομή GRID - Σύγκριση ανά χωρική ανάλυση (Σαριδάκης 2018)
 • Διαδικτυακοί χάρτες αστικών διαδρομών πολιτιστικής κληρονομιάς (Ανδρακάκου 2017)
 • Αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών φωτοσκίασης του ανάγλυφου με πολλαπλές φωτεινές πηγές με τη βοήθεια μετρήσεων οφθαλμικών κινήσεων (Καλιακούδα 2017)
 • Μελέτη της Ενίσχυσης της Γεωχωρικής Σκέψης για την Επιτυχία στις Επιστήμες STEM / Science-Technology-Engineering-Mathematics (Αναστάση 2016)
 • Μορφομετρική ανάλυση ανάγλυφου σε δεδομένα LiDAR - Εφαρμογή σε χαρακτηριστικά υδρολογικού ενδιαφέροντος (Αντωνιάδη 2014)
 • Διερεύνηση της δυναμικής μεταβλητής ρυθμός αλλαγής με μετρήσεις οφθαλμικών κινήσεων σε χάρτες μεταβαλλόμενης έντασης (Λοτίδη 2014)
 • Διαδραστικός ηχητικός χάρτης σε περιβάλλον διαδικτύου - Εφαρμογή: χάρτης θορύβου της πόλης της Βέροιας (Αλεβιζάκης 2014)
 • Αποτίμηση των γεωγραφικών πληροφοριών που συλλέγουν οι χρήστες του OpenStreetMap (Γατσογιάννη 2013)
 • Γεωπληροφοριακή υποδομή για την ανάλυση και το σχεδιασμό του λεωφορειακού δικτύου της πόλης της Λεμεσού (Γεωργίου 2013)
 • Διερεύνηση παραμέτρων δυναμικών μεταβλητών με οφθαλμικές κινήσεις σε οπτικές σκηνές (Λέλλη 2013)
 • Διερεύνηση παραμέτρων δυναμικών μεταβλητών με οφθαλμικές κινήσεις σε τοπογραφικό χάρτη (Λόκκα 2013)
 • Σχεδιασμός ενός χαρτογραφικού υποσυστήματος για τη διάχυση των δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Μανουσέλης 2013)
 • Απεικόνιση δεδομένων κοινωνικοοικονομικών ερευνών μέσω κοινωνικών δικτύων (Αγγελίδης 2012)
 • Χωρικός προσδιορισμός θαλάσσιων ζωνών οικονομικής εκμετάλλευσης (ΖΟΕ) Κύπρου (Γιασεμή 2012)
 • Διοικητική αναδιάρθρωση της επαρχίας Λάρνακας με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (Ηλιάδης 2012)
 • Ανάπτυξη υποστηρικτικού διδακτικού υλικού για την εισαγωγή εννοιών χαρτογραφίας και γεωπληροφορικής στην Ε' και ΣΤ' δημοτικού (Ροσγοβά 2012)
 • Αξιολόγηση της χρήσης της γεωπληροφορικής στην εισαγωγή χαρτογραφικών και γεωγραφικών εννοιών στην εκπαίδευση (Χάρχαρος 2012)
 • Αρχές ανάπτυξης μοντέλου ποιότητας χωρικών δεδομένων. Εφαρμογή στο οδικό δίκτυο (Στεφάνου 2011)
 • Διαχρονική οπτικοποίηση της καταγωγής των φοιτητών και φοιτητριών του Εθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου (Αλεξίου 2010)