Επικοινωνία με το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Σχολή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου
Κτίριο Λαμπαδαρίου, 2ος όροφος

Για να έρθετε σε επαφή με κάποιο μέλος του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης, ενημερωθείτε για την προσωπική του διεύθυνση και τηλέφωνο στη σελίδα του προσωπικού.

Fax: 2107722594