Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας - Δημοσιεύσεις βιβλίων

Ευρετήριο Άρθρου

  • Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κόκλα, Μ., Κονταξάκη, Σ., Πανόπουλος, Γ., Τομαή, Ε., 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
  • Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κονταξάκη, Σ., Τομαή, Ε., 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
  • Τσούλος Λ., Σκοπελίτη Α., Στάμου Λ., 2015. Χαρτογραφική σύνθεση και απόδοση σε ψηφιακό περιβάλλον (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
  • Τσούλος Λ., Σκοπελίτη Α., Στάμου Λ., 2015. Χαρτογραφική Σύνθεση και απόδοση σε Ψηφιακό Περιβάλλον (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  • Νάκος Β., 2015. Αναλυτική Χαρτογραφία (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
  • Kάβουρας Μ., Νάκος Β., Τσούλος Λ., Φιλιππακοπούλου Β., Τομαή Ε., 2013 (Επιστημονική επιμέλεια μτφ. στην Ελληνική γλώσσα). Στοιχεία Χαρτογραφίας [2η Έκδοση]. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Robinson A.H., Morrison J.L., Muehrcke Ph.C., Kimerling A.J., Guptill S.C., 1995, Elements of Cartography, New York: Willey & Sons Inc).
  • Kavouras M., Κokla M., 2008, Theories of Geographic Concepts. Ontological Approaches to Semantic Integration. London: CRC Press.