Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας - Πρακτικά συνεδρίων και Workshops 2010-2015

Ευρετήριο Άρθρου

 • Kavouras M., Kokla M., Tomai E., 2015, Crowdsourcing Spatial Thinking Resources across Disciplines and Educational Contexts. In H. Burte, T. Kauppinen, & M. Hegarty (Eds.), Proceedings of the Workshop on Teaching Spatial Thinking from Interdisciplinary Perspectives (TSTIP 2015) at COSIT 2015 in Santa Fe, NM.
 • Grekousis G., Kavouras M., Mountrakis G., 2015, Land Cover Dynamics and Accounts for European Union 2001-2011, Proc. SPIE 9535, Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2015), 953507.
 • Antoniou, V., Skopeliti, A., 2015. Measures and indicators of VGI quality: An overview, in: Proceedings of the ISPRS Geospatial Week 2015, La Grande Motte, France, pp. 345–351.
 • N. Blana, L. Tsoulos, 2015, “Development of a Methodology for Map Quality Assessment”. 27th International Cartographic Conference, Rio de Janeiro, Brazil.
 • Misthos L.-M., Nakos B., Mitropoulos V., Krassanakis V., Menegaki M., Batzakis D.-V., 2015, "The Effectiveness of Propagating Viewsheds’ Geovisualization from Topographically Prominent Viewroutes". 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society. Thessaloniki: School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 55-76.
 • N. Blana, L. Tsoulos, 2015, “Quality Assessment in the framework of Map Generalization”. International Conference on Spatial Data and Map Quality, Valletta, Malta.
 • Λ. Στάμου, Α. Σκοπελίτη, 2014, “Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική Πρακτική ή μια νέα Χαρτογραφική Κουλτούρα”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα.
 • Α. Σκοπελίτη, 2014, “Εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες λειτουργικότητα και χρήστης”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα.
 • Α. Σκοπελίτη, Λ. Τσούλος, Β. Αντωνίου, 2014, “Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία των Τεχνολογιών Χαρτοσύνθεσης σε Περιβάλλον Διαδικτύου”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα.
 • Μ. Συντζανάκη, Λ. Τσούλος, 2014, “Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την Παραγωγή Χαρτών”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα.
 • Ν. Μπλάνα, Λ. Τσούλος, 2014, “Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά τον Μετασχηματισμό της Γενίκευσης”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα.
 • Β. Αντωνίου, Α. Σκοπελίτη, Λ. Τσούλος, 2014, “Χαρτογραφώντας με VGI Δεδομένα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα.
 • Karagiorgou S., Krassanakis V., Vescoukis V., Nakos B., 2014, “Experimenting with polylines on the visualization of eye tracking data from observations of cartographic lines”, 2nd International Workshop on Eye Tracking for Spatial Research, Vienna, Austria.
 • Αλεβιζάκης Α., Νάκος Β., 2014, “Διαδραστικός ηχητικός χάρτης σε περιβάλλον διαδικτύου. Εφαρμογή: Χάρτης θορύβου της πόλης της Βέροιας”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Πάτρα.
 • Παπαποστόλου Α., Νάκος Β., 2014, “Διαδραστικοί και δυναμικοί χάρτες στο διαδίκτυο με χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα. Οπτικοποίηση της μικροασιατικής εκστρατείας”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Πάτρα.
 • Τζελέπης Ν., Κρασανάκης Β., Νάκος Β., 2014, “Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Πάτρα.
 • Kavouras M., Kokla M., Tomai E., Darra N., Baglatzi A., Sotiriou S.A., Lazoudis A., 2014, The GEOTHNK Platform: Connecting Spatial Thinking to Secondary Education, IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) pp. 754-758.
 • Kavouras M., Sotiriou S., Baglatzi A., Darra N., Kokla M., Lazoudis A., Pastra K., Tomai E., 2014, Semantic Pathways for Geospatial Thinking in C. M. Stracke, U.-D. Ehlers, A. Creelman, and T. Shamarina-Heidenreich (Eds.). Changing the Trajectory: Quality for Opening up Education. Official Proceedings of the International EIF / LINQ Conference 2014, Logos Verlag Berlin, Crete, Greece.
 • Δάρρα Α., Κάβουρας Μ., Κοκλα Μ., Μπαγλατζή Α., Πάστρα Κ., Τομαή Ε., 2014, Ανάπτυξη Ανοιχτής Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Γεωχωρικής Σκέψης, 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα.
 • N. Blana, L. Tsoulos, 2013, “Map Quality Assessment - Groundwork and Implementation Approach”. 26th Ιnternational Cartographic Conference, Dresden, Germany.
 • Krassanakis V., Lelli A., Lokka I.-E., Filippakopoulou V., Nakos B., 2013, “Investigating dynamic variables with eye movement analysis”. 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany.
 • Bargiota Th., Mitropoulos V., Krassanakis V., Nakos B., 2013, “Measuring locations of critical points along cartographic lines with eye movements”. 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany.
 • Krassanakis V., Lelli A., Lokka I.-E., Filippakopoulou V., Nakos B., 2013, "Searching for salient locations in topographic maps". First International Workshop on Solutions for Automatic Gaze-Data Analysis (Pfeiffer Th. & Essig K. eds.), Bielefeld, Germany, 41-44.
 • Krassanakis V., Mitropoulos V., Nakos B., 2013, “A cartographic approach of the process of map symbolization on gvSIG software”, 9th International gvSIG Conference, Valencia, Spain.
 • Α. Σκοπελίτη, 2012, “Η συμβολή της γενίκευσης στην ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων - H περίπτωση του INSPIRE”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Κοζάνη.
 • Καβάδας Ι,. Τσούλος Λ., 2012, “Ποιότητα Χωρικών Δεδομένων στο INSPIRE”. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Hellas GI, Αθήνα.
 • Ν. Μπλάνα, Λ. Τσούλος, 2012, “Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της ποιότητας του χάρτη”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Κοζάνη.
 • Α. Στεφάνου, Λ. Τσούλος, 2012, “Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της ποιότητας δεδομένων οδικού δικτύου”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Κοζάνη.
 • Andrew Armstrong, Ron Furness, Gordon Johnston, Nicolas Seube, Lysandros Tsoulos, 2012, “Towards New Standards of Competence for Hydrographers and Nautical Cartographers”. Hydro 2012, Rotterdam, Holland, 13-15 No.
 • Baglatzi, A., Kokla, M., Kavouras, M., 2012, "Semantifying OpenStreetMap". Terra Cognita 2012, The 11th International Semantic Web Conference, November, Boston MA.
 • Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Ζαχαρής Ε., 2012, “Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων. Εφαρμογή στην πόλη της Κοζάνης”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Κοζάνη.
 • Αγγελίδης Γ., Τομαή Ε., Κάβουρας Μ., 2012, Διαδικτυακή απεικόνιση δεδομένων κοινωνικοοικονομικών ερευνών μέσω κοινωνικών δικτύων. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Κοζάνη.
 • Μηνά Δ., Τομαή Ε., Λιγούρας Σ., 2012, “NTUACAMP”: Ανάπτυξη μιας συνδυαστικής διαδικτυκής υπηρεσίας αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Hellasgi.
 • Tsoulos L., 2011, “The role of geomatics in safeguarding cultural heritage”. European Science Foundation, Cost Strategic Workshop, Florence, Italy.
 • Clemens Portele, Anders Östman, Michael Koutroumpas, Xin He, Janne Kovanen, Markus Schneider, Andriani Skopeliti, 2011, “Testing: An essential aspect of establishing an SDI”. INSPIRE Conference 2011, Edinburgh.
 • Jakobsson, A., Bear, M., Marttinen, J., Onstein, E., Tsoulos, L., Williams, F., 2011, “A cohesive approach towards quality assessment of spatial data”. 25Th International Cartographic Conference, Paris, France.
 • Mitropoulos V., Nakos B., 2011, “A methodology on natural occurring lines segmentation and generalization”. 14th ICA Workshop on Map Generalisation and Multiple Representation, Paris, France.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V., Nakos B., 2011, “The influence of attributes of shape in map reading process”. 25th International Cartographic Conference, Paris, France.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V., Nakos B., 2011, “An Application of Eye Tracking Methodology in Cartographic Research”. EyeTrackBehavior 2011 (Tobii), Frankfurt, Germany.
 • Pallikaris, Α., Τsoulos, L., 2010, “Map Projections and Visualization of Naviga­tional Paths in Electronic Chart Systems”. 3rd International Conference on Cartography and GIS , Nessebar, Bulgaria.
 • Jakobsson, Α., Mäkelä, J., Henriksson, R., Tsoulos, L., Beare, M., Marttinen J., 2010, “Implementing Quality in Spatial Data Infrastructures – Introducing Building Blocks of Quality Web Services”. INSPIRE Conference, Krakow, Poland.
 • Καββάδας, Ι., Τσούλος, Λ., 2010, “Εκτίμηση της Ποιότητας Χωρικής Πληροφορίας με χρήση των Διεθνών Προτύπων ΙSO”. 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Ναύπλιο.
 • Νάκος Β., 2010, “Μια ανασκόπηση των προβολικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν στον ελληνικό χώρο”. 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Ναύπλιο.